Projekt: Klub rodičov (2009)

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na budovanie interpersonálnych vzťahov a vzťahov medzi rodičmi a deťmi a riešenie krízových situácií v rodine. Klub rodičov bol otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chceli riešiť výchovné a iné problémy v rodine a bol pre rodičov bezplatný. Záujem rodičov o poradenstvo pri zvládaní výchovných problémov poukázal na skutočnosť, že na Slovensku je o takéto programy záujem a aj  na Slovensku je potrebné vybudovať prístupné poradenské centrá pre rodiny – rodinné centrá.

 

Projekt bol financovaný z príjmu 2% z dane,  príspevkom Mestskej časti Bratislava –Staré mesto a dobrovoľnou prácou psychológa a projektového tímu.


Facebook