Kontakt

Národné centrum pre rovnosť príležitostí

Mgr. Anna Klimáčková
riaditeľka

Kozia 26
811 03 Bratislava

Mobil: +421 907 727 271

Email: info@ncrp.sk
Web: www.ncrp.sk

Facebook