Kontakt

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.

Kozia 26,
811 03 Bratislava,

Telefón: +421 907 727271,
E-mail: info@ncrp.sk, ncr@stonline.sk
Web: www.ncrp.sk

Riaditeľka: Mgr. Anna Klimáčková

Facebook