Fotogaléria

 

PROJEKT: Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy 

Prinášame fotografie zo zrealizovaných školení v Námestove, návštevy mesta Krupina a návštevy farmy pri Zvolene, ktorej spolumajiteľkou je žena ocenená titulom „Líderka 2011“ pani Jana Rozniaková, ktorá je príkladom húževnatosti, nadšenia a lásky k ľuďom, práci a prírode.

Školenie v Námestove

        

Návšteva Krupiny

       

Farma pri Zvolene

   

 

PROJEKT: Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie 

Projekt je zameraný na prevenciu násilia a jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť pracovníkov štátnej a miestnej správy o príčinách vzniku rizikového správania detí a mládeže a zintenzívniť ich spoluprácu pri tvorbe programov primárnej prevencie.

Spišská Nová Ves

        

       

 

Nitra

        

       

 

 

 

Facebook