Projekt: Gypsy spirit (2009, 2010, 2011)

Národné centrum pre rovnosť príležitostí je spoluorganizátorom dlhodobého projektu „Gypsy Spirit“, zameraného na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov a ich prístupu na trh práce na Slovensku. Jeho cieľom je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov a priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti.  Cena Gypsy Spirit je zameraná na podporu a informovanosť o tých projektoch a aktivitách, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky a pre rómskych obyvateľov predstavujú reálnu pomoc.

Vyhlasovateľmi sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel, generálny partner, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Slovenský rozhlas, Asociácia rómskych žien Slovenska, reklamná agentúra Respect APP a agentúra SEESAME Communication Experts.

 

Kategórie, v ktorých sa udeľujú ocenenia

  1. Ocenenie pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky
  2. Ocenenie pre spoločnosť – firmu, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity
  3. Ocenenie pre mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež
  4. Ocenenie jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov
  5. Čin roka za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca

Projekt je financovaný z príjmu 2% z dane


Facebook