Projekt: Zmena rodových stereotypov (2004-2005)

Tento projekt bol zameraný na spoluprácu s médiami pri zvyšovaní povedomia spoločnosti v oblasti lepšieho pochopenia prínosu uplatňovania rodovej rovnosti na kvalitu života žien aj mužov   a ich rodín.

 

Aktivity projektu:

  1. Seminár pre žurnalistov a žurnalistky o štandardoch a prístupoch v zobrazovaní žien v rozhlasovej a televíznej spoločnosti BBC, Veľká Británia.
  2. Novinárska súťaž „Obraz ženy v médiách“, zameraná na prezentáciu žien v rôznych oblastiach života a prístup k riešeniu problémov, ktoré sa ich týkajú. Kritériami hodnotenia bola kvalita a inovatívnosť v spracovaní príspevkov zameraných na pozitívnu prezentáciu žien v rôznych oblastiach života . Príspevky boli ocenené v troch kategóriách – TV, rozhlas a printové médiá. Do súťaže sa prihlásilo vyše 40 žurnalistov a žurnalistiek printových, rozhlasových a televíznych médií.
  3. Tréning mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti v v komunikácii s médiami a prezentácii svojich programov v médiách.

 

Výstupy- publikácie :

“ Médiá v činnosti mimovládnych organizácií“- manuál pre prácu s médiami

„Obraz ženy v médiách“

 

Financovanie

kanadské Ministerstvo pre zahraničný rozvoj, a britské Ministerstvo pre zahraničný rozvoj DFID.

Facebook