Projekt: Prevencia a eliminácia šikanovania v školách (2001-2006)

Ciele projektu : Cieľom projektu bolo prostredníctvom jednotného metodického postupu a jeho správnou aplikáciou zaviesť systém, koordinovať a usmerniť všetky aktivity vedúce k potlačeniu fenoménu šikanovania hlavne medzi deťmi v školách. Ďalej vyvolať celospoločenskú diskusiu o šikanovaní, oboznámiť verejnosť so stavom – rozšírenosťou šikanovania, ako aj so spôsobom obrany proti nemu. Nemenej dôležitou zložkou projektu je vytváranie prostriedkov, ktoré poslúžia ako prevencia proti šikanovaniu. Projekt bol realizovaný s organizáciou Centrum ochrany detí.

 

Cieľová skupina: psychologičky a psychológovia Pedagogicko psychologických poradní

 

Aktivity projektu:

 • Monitoring prípadov šikanovania na vybraných školách
 • Školenie školiteľov
 • Školenie odborných zamestnancov rezortu školstva v 8 krajoch
 • Spracovanie metodickej príručky pre psychológov

V priebehu realizácie projektu boli vyškolení odborníci a odborníčky vo všetkých pedagogicko psychologických poradniach na Slovensku v riešení prípadov šikanovania detí v školách a sú k dispozícii pre všetky základné školy na Slovensku.

Výstupy:

 • Metodická príručka pre školiteľov „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí – zážitkové aktivity pre deti a mládež“
 • Metodické príručky
  • pre učiteľov
  • pre rodičov a deti
 • Medializácia – zvyšovanie povedomia spoločnosti /prevencia
 • Leták pre deti „Stop šikanovaniu“

Facebook